Doelstelling Stichting Steun Ouderen Zeist (SSOZ)

Onze stichting richt zich op het bevorderen van het welzijn van ouderen in Zeist, in het bijzonder wat betreft wonen en zorg.

Vanuit het verleden weet SSOZ zich nauw verbonden met de protestants-christelijke woon- en zorgcentra in Zeist. Echter, door het veranderende beleid van de overheid, als gevolg waarvan ouderen veel langer zelfstandig blijven wonen, is de doelgroep waarop de ondersteuning zich richt breder geworden.

Welzijn ouderen
Zo wil SSOZ er aan bijdragen dat het individuele en het collectieve welzijn van ouderen die nog wel zelfstandig wonen, maar die niet gemakkelijk zelfstandig sociale contacten kunnen onderhouden, wordt vergroot. Op het terrein van de zorg ondersteunt onze stichting initiatieven voor nieuwe vormen van dienstverlening aan ouderen in Zeist.

De inbreng van SSOZ op de genoemde terreinen bestaat uit het verlenen van financiele ondersteuning, vaak in de vorm van het verstrekken van giften, maar ook wel in de vorm van garantstellingen.

Bij het verstrekken van bijdragen gaat de voorkeur uit naar projecten die niet of in onvoldoende mate vanuit de overheid worden gefinancierd. Het kan daarbij gaan om voorzieningen zowel binnen als buiten de woon- en zorgcentra.